Contacto

Formulario de contacto

Enviar un correo electrónico. Todos los campos con el asterisco ('*') son obligatorios.
<
Seguretat 5+5
Al enviar este formulario manifiesta que ha leído y acepta la política de protecció de datos.

Les seves dades personals seran incloses en el nostre fitxer automatitzat, d'acord amb l'exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, a fi i efecte de poder servir la informació sol·licitada a través d'aquest formulari.

Si ho desitja, pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant-ho a l'adreça electrònica info@cristalleries-centelles.cat o bé a la postal CRISTALLERIES I ALUMINIS CENTELLES, S.L., Avinguda Ildefons Cerdà, 69, Baixos, Centelles, 08540 - Barcelona.

Otra información

Otra información: